FYNYTY F1

Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům FYNYTY F1

  • Sníží vaše účty za elektřinu
  • Výrazná úspora nákladů na ohřev vody
  • Sestava dotována z NZÚ, s dotací až  100 000 Kč nebo 50 % z celkové ceny díla
  • Možnost využití dotace NZÚ Light ve výší až 90 000 Kč, s vyplacením dotace předem a pokrytím většiny nákladů 
  • Rychlá návratnost a jednoduchá instalace s malými nároky na prostor

Jak elektrárna funguje

Fotovoltaická elektrárna FYNYTY F1 je 1fázová síťová elektrárna, díky které výrazně ušetříte na elektrické energii za spotřebu v domě a na nákladech za ohřev užitkové vody. Významnou část sestavy můžete uhradit dotací Nová zelená úsporám Light, na kterou mají nárok členové domácnosti pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo jsou od září 2022 příjemci příspěvku na bydlení.

Vyrobenou elektřinu využijete pro chod domácích spotřebičů. Přebytky elektrické energie se díky inteligentní regulaci A-Zrouter SMART nebo Wattrouter ECO přesměrují do ohřevu teplé užitkové vody. Tím je vyrobená energie maximálně zužitkována a zabrání se, aby elektřina odtekla do distribuční sítě nevyužitá.

Tuto fotovoltaickou elektrárnu je možné nainstalovat k bojleru o objemu minimálně 135 l. Ten lze použít buď na předehřev vody, nebo jako primární zdroj teplé užitkové vody. V obou případech dochází k výrazným úsporám za energie.


Solární elektrárna FYNYTY F1

Výkon: 2275 Wp

Typ střídače: 1 fázový síťový GoodWe

Panely: 5 ks Canadian Solar 455 Wp

Akumulace: do ohřevu TUV

cena od: 110 000 Kč

výše dotace: 55 000 Kč

výše dotace NZU Light: 90 000 Kč


cena pro Vás: 55 000 Kč

cena pro Vás: 20 000 Kč (NZÚ Light)

Fotovoltaické elektrárny - od projektu-přes montáž-po dotaci